Natalie Savelyeva

Jati gitas as given in Sangitaratnakara

Comment: amsa and nyasa svaras are given for particular gitas.

Seven svarajatis

Seven Svarajatis (also called Namasvara jatis) are derived from two gramas, Sadja and Madhyama. Those seven Svarajatis are also Suddha jatis, as they have the svara after which they are named as amsa and nyasa.

No. Jati Grama Murcana (according to Sangitaratnakara)

Amsa/

Graha

Nyasa Jati gita
1 Sadji Sadja

Uttarayata

D1 n1 s R1 g1 m1 p

s s

Sadji gita

2 Arisabhi Sadja

Suddhasadja

p D1 n1 s R1 g1 m1

R1 R1

Arisabhi gita

3 Gandhari Madhyama

Pauravi

D1 n1 s R1 g1 m1 M2

g1 g1

Gandhari gita

4 Madhyama Madhyama

Kalopanata

R1 g1 m1 M2 D1 n1 s

m1 m1

Madhyama gita

5 Pancami Madhyama

Kalopanata

R1 g1 m1 M2 D1 n1 s

p(M2) p(M2)

Pancami gita

6 Dhaivati Sadja

Abhirudgata

R1 g1 m1 p D1 n1 s

D1 D1

Dhaivati gita

7 Naisadi Sadja

Asvakranta

g1 m1 p D1 n1 s R1

n1 n1

Naisadi gita

Vikritasamsarga jatis

Vikritasamsarga jatis are eleven jatis which are derived as a combination of the first seven svarajatis.

No. Jati

Grama/

Parent Jatis

Murcana (according to Sangitaratnakara)

Amsa/

Graha

Nyasa Jati gita
8 Sadjodicyava

Sadja/

Sadji, Gandhari, Dhaivati

Asvakranta

g1 m1 p D1 n1 s R1

s m1

Sadjodicyava gita

9 Sadjakaisiki

Sadja/

Gandhari, Sadji

??? s g1

Sadjakaisiki gita

10 Sadjamadhyama

Sadja/

Sadji, Madhyama

Matsarikrita

m1 p D1 n1 s R1 g1

m1 m1

Sadjamadhyama gita

11 Gandharodicyava

Madhyama/

Sadji, Pancami, Dhaivati

Pauravi

D1 n1 s R1 g1 m1 M2

s m1

Gandharodicyava gita

12 Madhyamodicyava

Madhyama/

Gandhari, Pancami,

Madhyama, Dhaivati

Sauviri

m1 M2 D1 n1 s R1 g1

p(M2) m1

Madhyamodicyava gita

13 Gandharapancami

Madhyama/

Andhri, Pancami

Harinasva

g1 m1 M2 D1 n1 s R1

p(M2) g1

Gandharapancami gita

14 Raktagandhari

Sadja/

Gandhari, Pancami, Naisadi

Abhirudgata

R1 g1 m1 p D1 n1 s

p g1

Raktagandhari gita

15 Kaisiki

Madhyama/

Sadji, Gandhari, Madhyama,

Pancami, Naisadi

Harinasva

g1 m1 M2 D1 n1 s R1

p(M2) g1

Kaisiki gita

16 Karmaravi

Madhyama/

Naisadi, Arisabhi, Pancami

Suddhamadhya

s R1 g1 m1 M2 D1 n1

R1 p(M2)

Karmaravi gita

17 Andhri

Madhyama/

Gandhari, Arisabhi

Sauviri

m1 M2 D1 n1 s R1 g1

g1 g1

Andhri gita

18 Nandayanti

Madhyama/

Arishabhi, Pancami, Gandhari

Hrisayaka

M2 D1 n1 s R1 g1 m1

g1 g1

Nandayanti gita

X